Geschiedenis

Het eerste initiatief voor de oprichting van de vereniging is genomen door de Hr. Cor van Vroenhoven. Hij was al enige jaren actief lid van een vereniging in Eindhoven en had al ervaring met het opstellen en inrichten van tentoonstellingen. De vereniging is opgericht op 30 December 1965 met als doelstelling het fokken en tentoonstellen van ras konijnen.

De Naam EBKV stond dus ook oorspronkelijk als afkorting voor de  Eerste Bestse Konijnen Vereniging.

Het aantal leden bestond bij de oprichting uit 5 leden, die meteen ook het bestuur vormden, te weten.

L. v. d. Meyden        Voorzitter
C. v. Vroenhoven    Secretaris
.                                  Penningmeester
B. v. d. Hurk            Commissaris
J. v. d. Loo                Lid
W. v. Vroenhoven  Lid

Standplaats was Café Roche, Oirschotseweg te Best (het café bestaat helaas niet meer, het is afgebroken voor de uitbreiding van de spoorwegtunnel in Best).

In 1966 heeft het bestuur alles in het werk gesteld om een aantal nieuwe leden te werven, en zijn er in de loop van dat jaar vier nieuwe leden bijgekomen.

In November 1966 werd bij Café Roché de eerste tentoonstelling georganiseerd met een totaal van 84 ingezonden konijnen.

Al snel bleek de zaal van La Roché te klein, en in 1967 is de vereniging naar Café – zaal Amicitia in de Hoofdstraat verhuisd (Het huidige Pannenkoekenhuis). Hier is de vereniging een groot aantal jaren gebleven en is in 1978 ook het twaalf en half jarig jubileum van de vereniging georganiseerd, met als hoogtepunt een Provinciale rammenshow van konijnen.

In 1973 is door twee leden, te weten J. v. Berkel en H. v. Kuijk, die beiden zowel konijnen als hoenders fokten het voorstel gedaan om de vereniging uit te breiden naar een gemengde vereniging waar alle kleindieren zoals Konijnen, dwergkonijnen, Cavia’s, Hoenders, Dwerghoenders, Sierduiven, Siervogels, Watervogels welkom zijn. In deze periode is de EBKV lid geworden van alle hierbij overkoepelende organisaties en is de officiële naamvoering gewijzigd In Eerste Bestse Kleindierensport Vereniging. De E.B.K.V. introduceerde toen ook het volgende logo.

Door de wijziging naar complete kleindieren vereniging en in het toename van het aantal inzendingen voor de tentoonstellingen werd na verloop van tijd ook de zaal van café Amicitia te klein en is er opnieuw uitgeweken naar een grotere zaal. Vanaf 1983 was de vereniging te gast in Zalencentrum Prinsenhof in Best.

Op 19 Februari 1987 is vanwege zijn vele verdiensten als medeoprichter en bestuurslid de Hr. Cor van Vroenhoven met algemene stemmen benoemt tot erelid van de vereniging.

Tijdens de ledenvergadering van 1995, is met algemene stemmen de Hr. Noud van Heerenbeek gekozen tot erelid vanwege zijn vele verdiensten in het bestuur van de vereniging.

In 1998 zijn er enkele wettige wijzigingen doorgevoerd voor verenigingen, waarbij een inschrijving in de Kamer van Koophandel noodzakelijk werd.

Om dit te bewerkstelligen is zijn de notariële staturen en het huishoudelijk regelement nog een keer onder de loep genomen en herschreven.

Vanwege de renovatie van het Zalencentrum de Prinsenhof is de vereniging in 2003 opnieuw op zoek gegaan naar een geschikte tentoonstellingslocatie. Vanaf die periode zijn ze te gast bij de Groencentrum de Mortelen VOF, Aarleseweg 50 te Best.

In 2010 heeft de Hr. C.F. v. Vroenhoven een koninklijke onderscheiding ontvangen, als Lid in de Orde Van Oranje Nassau, voor zijn inzet over de laatste 50 jaar bij diverse verenigingen waaronder de EBKV.

De vereniging heeft eind 2017 rond de 50 leden, waarvan een 6-tal jeugdleden.

Het aantal dieren inzendingen voor de tentoonstelling lag voor 2017 op 253 dieren.